Thursday, September 13, 2007

MARANAO CULTURE-PRONUNCIATION

MARANAO CULTURE Manginsay, Edna M. Mga kaugaliang kultural na Maranaw na nasasalamin sa Lakbay-Diwa. Bitiyara 2000 Hulyo 1:1 52

NONFICTION AND CALP Reyes-Otero, Marietta. Using nonfiction to develop cognitive academic language proficiency (CALP). The RAP Journal 2005 November XXVIII 64

OBSERVATION Malderez, Angi. Observation. ELT Journal 2003 April 57:2 179

ORAL COMMUNICATION Ho, Yen-kuang. Audiotaped dialogue journals: an alternative form of speaking practice. ELT Journal 2003 July 57:3 269

ORAL PRESENTATION SKILLS AND COMPUTER TECHNOLOGY Hill, Monica and Anne Storey. SpeakEasy: online support for oral presentation skills. ELT Journal 2003 October 57:4 370

PAGBASA AT METAKOGNITIV Liwanag, Lydia B. Pagtuturong metakognitiv sa pagbasa para sa elementarya. The RAP Journal 2005 November XXVIII 38 60

PHONEMIC AWARENESS AND CONCEPTS OF PRINT Nichols, William Dee. . . {et al.}. Examining phonemic awareness and concepts of print patterns of kindergarten students. Reading Research and Instruction 2004 Spring 43:3 56


PILIPINO AT DI-TAGALOG Mercado, Anita G. Ang istilo ng pagsasalita ng Pilipino sa labas ng klase ng mga piling guro na di-Tagalog sa Lungsod ng Iligan. Bitiyara 2000 Hulyo 1:1 14

POETRY Hess, Natalie. Real language through poetry: a formula for meaning making. ELT Journal 2003 January 57:1 19

PORTFOLIOS Banfi, Cristina S. Portfolios: integrating advanced language, academic, and professional skills. ELT Journal 2003 January 57:1 34

POWERPOINT PRESENTATION Lopez-Nerney, Susan and Aileen Bong. Putting power into powepoint presentations: a checklist for evaluation. Working Papers on Language 2001 7 127

PRONUNCIATION Ho, Laina. Pronunciation problems of PRC students. Reflections on English Language Teaching 2001 1 74

No comments: